Loading Events

Đã diễn rathảo luận

Tìm Events

Event Views Navigation

Events List Navigation

11/19

40000₫ – 100000₫

‘TỨ PHỦ: CÁC PHẢ HỆ CỦA MỘT HỆ THỐNG THẦN LINH’ – TRÒ CHUYỆN CÙNG PAUL SORRENTINO

Diễn giả: Paul Sorrentino
Ngày: 09 tháng Mười Một 2019
Thời gian: 16g - 18g
Ngôn ngữ: Tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »

10/19

40000₫ – 100000₫

CREATIVE SESSIONS 15 CÙNG PHAN KIM THANH – ‘SỐNG’ QUA LĂNG KÍNH TRUYỆN TRANH

Diễn giả: Phan Kim Thanh
Ngày: 23 tháng Mười 2019
Thời gian: 19g-21g
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »
40000₫ – 100000₫

BẢN ĐỒ HỌC TRONG NGHỆ THUẬT

Diễn giả: Zoe Butt
Ngày: 05 tháng Mười 2019
Thời gian: 16g-18g
Ngôn ngữ: Tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »

09/19

40000₫ – 100000₫

BẢN ĐỒ: MIỀN HUYỄN TƯỞNG – TRÒ CHUYỆN CÙNG KTS NGUYỄN ANH CƯỜNG

Diễn giả: Nguyễn Anh Cường
Ngày: 28 tháng Chín 2019
Thời gian: 16g-18g
Ngôn ngữ: Tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »
40000₫ – 100000₫

TOUR NGHỆ THUẬT CÙNG GIÁM TUYỂN BILL NGUYỄN

Diễn giả: Bill Nguyễn
Ngày: 14 tháng Chín 2019
Thời gian: 16g-18g
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »

08/19

JUA – MỘT DỰ ÁN CỦA ART LABOR – TRÒ CHUYỆN CÙNG ART LABOR

Diễn giả: Arlette Quỳnh-Anh Trần, Phan Thảo NguyênTrương Công Tùng
Ngày: 17 tháng Tám 2019
Thời gian: 16g00-18g00
Ngôn ngữ: tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »

TRÒ CHUYỆN CÙNG NGHỆ SĨ TAMMY NGUYỄN VÀ HÀ NINH

Diễn giả: Tammy NguyễnHà Ninh
Ngày: 16 tháng Tám 2019
Thời gian: 16g00-18g00
Ngôn ngữ: tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »

NGHỆ THUẬT Ở SENEGAL: KHỞI ĐẦU TỪ TÌNH BẠN GIỮA NGHỆ SĨ VÀ TỔNG THỐNG

Diễn giả: Marie Hélène Pereira
Ngày: 13 tháng Tám 2019
Thời gian: 19g00-21g00
Ngôn ngữ: tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »

07/19

CREATIVE SESSIONS #14 CÙNG JANG KỀU: BẢN GIAO HƯỞNG XANH

Diễn giả: Jang Kều
Ngày: 21 tháng Bảy 2019
Thời gian:  15-17g00
Ngôn ngữ: tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »

MỘT LỊCH SỬ THỂ NGHIỆM VỀ HỘI HOẠ SƠN MÀI

Diễn giả: Phoebe Scott
Ngày: 13 tháng Bảy 2019
Thời gian: 16g00-18g00
Ngôn ngữ: tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »
+ Export Events