Loading Events

Đã diễn rathảo luận

Tìm Events

Event Views Navigation

Events List Navigation

08/19

40000₫ – 100000₫

JUA – MỘT DỰ ÁN CỦA ART LABOR – TRÒ CHUYỆN CÙNG ART LABOR

Diễn giả: Arlette Quỳnh-Anh Trần, Phan Thảo NguyênTrương Công Tùng
Ngày: 17 tháng Tám 2019
Thời gian: 16g00-18g00
Ngôn ngữ: tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »
40000₫ – 100000₫

TRÒ CHUYỆN CÙNG NGHỆ SĨ TAMMY NGUYỄN VÀ HÀ NINH

Diễn giả: Tammy NguyễnHà Ninh
Ngày: 16 tháng Tám 2019
Thời gian: 16g00-18g00
Ngôn ngữ: tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »
40000₫ – 100000₫

NGHỆ THUẬT Ở SENEGAL: KHỞI ĐẦU TỪ TÌNH BẠN GIỮA NGHỆ SĨ VÀ TỔNG THỐNG

Diễn giả: Marie Hélène Pereira
Ngày: 13 tháng Tám 2019
Thời gian: 19g00-21g00
Ngôn ngữ: tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »

07/19

₫40000 – ₫100000

CREATIVE SESSIONS #14 CÙNG JANG KỀU: BẢN GIAO HƯỞNG XANH

Diễn giả: Jang Kều
Ngày: 21 tháng Bảy 2019
Thời gian:  15-17g00
Ngôn ngữ: tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »
₫40000 – ₫100000

MỘT LỊCH SỬ THỂ NGHIỆM VỀ HỘI HOẠ SƠN MÀI

Diễn giả: Phoebe Scott
Ngày: 13 tháng Bảy 2019
Thời gian: 16g00-18g00
Ngôn ngữ: tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »
₫40000 – ₫100000

LIỆU ĐEN CÓ NUỐT ĐỎ? – TRÒ CHUYỆN CÙNG VÕ THUỶ TIÊN

Diễn giả: Võ Thuỷ Tiên
Ngày: 06 tháng Bảy 2019
Thời gian:  10g30-12g30
Ngôn ngữ: tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »

06/19

TOUR NGHỆ THUẬT CÙNG GIÁM TUYỂN ZOE BUTT

Diễn giả: Zoe Butt
Ngày: 22 tháng Sáu 2019
Thời gian: 10g30 - 12g30
Ngôn ngữ: Tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »

TÒ HE: YẾU TỐ VIỆT NAM TRONG NGHỆ THUẬT (DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGHỆ SĨ TRẺ)

Diễn giả: Nhựt Nguyễn (Lài)
Ngày: 09 tháng Sáu 2019
Thời gian: 9g00 - 12g15
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »

05/19

CREATIVE SESSIONS 13 CÙNG HẰNG ĐINH

Diễn giả: Hằng Đinh
Ngày: 25 tháng Năm 2019
Thời gian: 10g30 - 12g30
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »

TRÒ CHUYỆN CÙNG NGHỆ SĨ OANH PHI PHI

Diễn giả: Oanh Phi Phi
Ngày: 11 tháng Năm 2019
Thời gian: 16g00 - 18g00
Ngôn ngữ: Tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »
+ Export Events