Jiandyin

Bộ đôi nghệ sĩ/ giám tuyển: Jiradej Meemalai và Pornpilai Meemalai, hiện đang sống tại Ratchaburi, Thái Lan

 

Nghiên cứu của Jiandyin mang bản chất liên ngành, được tạo ra dưới tinh thần hợp tác, và được dẫn dắt bởi các dạng thức nghiên cứu, tìm hiểu mang tính xã hội. Góp nhặt dữ liệu, sau đó phân tích hậu quả của các dữ liệu này – thực hành thị giác của Jiandyin mang phom dạng của nghệ thuật ý niệm. Các sắp đặt và điêu khắc của họ mô phỏng và truyền gửi các số liệu thống kê về thiên tai cũng như sự bần cùng của con người – một nỗ lực để kêu gọi việc đánh giá lại tính bá quyền chính trị, lũng đoạn kinh tế và ý nghĩa của giá trị tinh thần. Jiandyin cũng là đồng sáng lập của Baan Noorg Collaborative Arts and Culture, một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận được khởi xưởng bởi nghệ sĩ ở Ratchaburi. https://www.jiandyin.com/