Kittima Chareeprasit

(sn. 1989, Chiangmai)

 

Kittima Chareeprasit nhận bằng Thạc sĩ về Giám tuyển và Bộ sưu tập/Sưu tầm từ ĐH Nghệ thuật Chelsea (Anh Quốc). Nằm 2016, cô đồng sáng lập studio xuất bản nghệ thuật/workshop thử nghiệm mang tên ‘Waiting You Curator Lab’. Mối quan tâm nghệ thuật – văn hoá của cô xoay quanh lịch sử và các vấn đề xã hội/chính trị, đặc biệt là ở Thái Lan và Đông Nam Á. Kittima cộng tác với đa dạng học giả và nghệ sĩ; và làm việc với các tổ chức và không gian nghệ thuật khác nhau. Là thành viên đội ngũ giám tuyển Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại MAIIAM (Chiang Mai), trước đây cô từng sản xuất nhiều dự án nghệ thuật. Các dự án giám tuyển gần đây của cô bao gồm ‘Temporal Topography: MAIIAM’s New Acquisitions; từ năm 2010 đến nay’ tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại MAIIAM (2019), ‘In search of other times: reminiscence of things collected’ tại JWD Art Space Bangkok (2019), ‘Occasionally Utility’ tại Gallery VER, Bangkok (2017), ‘The Things That Take Us Apart’ tại Gallery Seescape, Chiang Mai (2017), ‘Remembrance’ tại Sri Prakat, Chiang Mai (2015). Cô cũng đồng giám tuyển Festival Nghệ thuật Thái tại Bournemouth, Anh Quốc (2015).