Tita Salina

Tác phẩm của Tita Salina khám phá các vấn đề về bất công, bất ổn chính trị, năng lượng môi trường và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, nhằm theo đuổi các điều kiện cho phép các giá trị và quyền con người công bằng hơn. Cô đã trình bày tại các tổ chức quốc tế, bao gồm tại Jakarta Biennale (2015), Tokyo Wonder Site, (2014) và Bảo tàng Stedelijk, Amsterdam (2013). Cô học thiết kế đồ họa tại Học viện Nghệ thuật Jakarta (IKJ) và thành lập studio thiết kế Ahmett Salina. Salina hiện đang sống và làm việc tại Jakarta.