Vipash Purichanont

(Bangkok)

 

Vipash Purichanont là một giám tuyển độc lập và là người đồng sáng lập của ‘Waiting You Curator Lab’, một collective giám tuyển có trụ sở tại Chiang Mai. Purichanont nhận bằng tiến sĩ về Giám tuyển / Kiến thức từ Khoa Văn hóa Thị giác, Goldsmiths, Đại học London (Anh Quốc), và bằng Thạc sĩ kép về Lịch sử Nghệ thuật, Lý thuyết và Phê bình, Chính sách và Quản lý Nghệ thuật của Trường Học viện Nghệ thuật Chicago (Mỹ). Các dự án giám tuyển trước đây của anh bao gồm: ‘Kamin Lertchaipraset’s 31st Century Museum of Contemporary Spirit: Laboratory @ Chicago’ tại Sullivan Galleries, School of the Art Institute of Chicago (2011); ‘Concept Context Contestation: Art and the Collective in Southeast Asia’ tại Bangkok Art and Cultural Centre (2014); ‘Couldn’t Care Less: Cross Cultural Live Art Project’ tại Deptford Lounge ở Southeast London (2015); and ‘Metaphors: An Evening of Sound and Moving Image with Kick the Machine’ tại BangkokCityCity Gallery (2017). Anh đã từng tham dự chương trình lưu trú nghiên cứu tại dia/projects, TP. HCM vào năm 2010. Purichanont là trợ lý giám tuyển cho Thái Lan Biennale đầu tiên (Krabi, 2018) và là đồng giám tuyển Singapore Biennale (Singapore, 2019). Cùng năm, Purichanont được đề cử Giải thưởng ICI Gerrit Lansing Independent Vision Curatorial. Anh hiện là giảng viên khoa Lịch sử Nghệ thuật, Khoa Khảo cổ học, Đại học Silpakorn, Bangkok.

  • Pollination

Empty section. Edit page to add content here.