LIR

(Yogyakarta)

 

Bắt nguồn là một tổ chức nghệ thuật, LIR sau này chuyển thành một collective giám tuyển, bao gồm Mira Asriningtyas (sn. 1986, sống tại Yogyakarta) và Dito Yuwono (sn. 1985, sống tại Yogyakarta). Từ năm 2011 tới nay, hoạt động của LIR mở rộng từ các ‘phòng thí nghiệm triển lãm’ (exhibition laboratory) và dự án khảo cứu nghệ thuật, tới các chương trình cộng đồng, lưu trú nghệ sĩ và dự án giáo dục nghệ thuật. Hoạt động của LIR đặc biệt mang tính hợp tác đa ngành; thường diễn ra dưới dạng các triển lãm đề cao tính trình diễn (performative); thúc đẩy và nuôi dưỡng dòng chảy của kiến thức, ký ức và lịch sử xuyên suốt các thế hệ khác nhau. Các dự án gần đây nhất của LIR bao gồm chuỗi triển lãm ‘Curated by LIR’ (KKF – Yogyakarta, 2018 – 2019); ‘Transient Museum of a Thousand Conversations’ (ISCP – New York, 2020); và ‘900mdpl’ (Kaliurang – 2017, 2019, & 2021). ‘900mdpl’ là dự án nghệ thuật dài hạn, mang tính biệt vị (site-specific), diễn ra tại Kaliurang, Indonesia (là một khu nghỉ dưỡng lâu đời, nằm dưới một ngọn núi lửa đang hoạt động, với mục đích lưu giữ ký ức chung về không gian)