Martha Atienza

Hiện đang sống tại Quần đảo Bantayan, Philippines

 

Thực hành nghệ thuật của Martha mang bản chất xã hội học; các tác phẩm điêu khắc đa dạng và những sắp đặt video sắp đặt của cô thường sử dụng công nghệ dưới dạng hệ thống máy móc. ‘Bản chất thực hành của Martha là theo hướng cộng sinh. Cô cùng lúc làm việc với nhiều người, mỗi người đến từ một bối cảnh khác nhau, cả những chuyên gia và cả những người dân cư ngụ ở quần đảo Bantayan – quê hương cô, nơi chốn với những trần thuật liên hệ mật thiết với các vấn đề như thay đổi môi trường, chiếm đoạt đất đai, mất mát văn hóa, khoảng cách kinh tế – xã hội.’ Bạn có thể xem thêm thông tin ở Silverlens: https://www.silverlensgalleries.com/artists/martha-atienza and http://www.marthaatienza.com/