Prilla Tania

Prilla Tania là một nghệ sĩ đa lĩnh vực với các tác phẩm bao gồm điêu khắc bằng đất sét, tác phẩm sắp đặt, video và nhiếp ảnh. Các tác phẩm của Prilla chịu ảnh hưởng của ý tưởng về chủ quyền lương thực và mối quan hệ bền vững giữa con người và thiên nhiên. Hiện cô đang quản lý một khu vườn tên là ‘Leuwigoeng’, tập trung vào canh tác hữu cơ và có cuộc sống ổn định.