Agung Hujatnikajennong

Giáo sư Agung Hujatnika (hay Agung Hujatnikajennong) là giám tuyển tự do và giảng viên toàn thời gian chuyên khoa Nghệ thuật & Thiết kế tại Viện công nghệ Bandung Institute (ITB). Các triển lãm nổi bật anh từng giám tuyển bao gồm:  Fluid Zones, Jakarta Biennale ARENA (2009); Exquisite Corpse, Bandung Pavilion cho Shanghai Biennale (2012); Not a Dead End, Jogja Biennale – Equator #2 (2013); Passion/Possession (2014); và, Art Turns, World Turns tại Bảo tàng nghệ thuật Hiện đại và Đương đại Nusantara (2017). Agung từng tham gia vào một vài dự án nghiên cứu về Nghệ thuật Indonesia và Đông Nam Á, bao gồm Ambitious Alignments (Getty Foundation và ĐH Sydney, 2013- 2015) và Shaping Indonesian Contemporary Arts – Role of the Institutions (Hội đồng nghiên cứu Úc, ĐH Sydney and ITB, 2014-2017). Cuốn sách của anh, Kurasi dan Kuasa, về thực hành giám tuyển và mối tương quan quyền lực trong thế giới nghệ thuật Indonesia được xuất bản bởi Hội đồng nghệ thuật Jakarta (2015).

  • Pollination

Empty section. Edit page to add content here.