Wut Chalanant

Wut Chalanant là một nghệ sĩ / nhiếp ảnh gia sống tại Chiang Mai, Thái Lan. Cách tiếp cận nghệ thuật của anh liên quan đến chủ đề về mối quan hệ giữa con người và không gian trong thời đại hiện đại. Các tác phẩm nhiếp ảnh của anh dựa trên mối quan tâm của anh về tư tưởng phát triển đô thị, về cách đất đai được biến đổi thông qua nhu cầu chuyển dịch của nền kinh tế toàn cầu, tạo ra một khoảng trống về bối cảnh, mở ra chỗ cho những cách giải thích mới về thực tế. Wut tốt nghiệp trường Meisterschueler với Joachim Brohm, Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig, Đức. Triển lãm gần đây của anh ấy bao gồm ‘This dam Belong to The Neighbor’ (2019) tại phòng trưng bày hgb, Leipzig ‘Southeast X Southeast’ (2018) tại Bảo tàng Nhiếp ảnh Đông Nam, Bãi biển Daytona, Hoa Kỳ.