Ruangsak Anuwatwimon

(sn. 1975, Bangkok)

 

Ruangsak Anuwatwimon sinh ra, lớn lên và hiện đang sống và làm việc tại Bangkok. Các vấn đề chính trị-xã hội, các trải nghiệm thường nhật đóng vai trò là nguồn cảm hứng cho các sáng tác của anh. Trong nghệ thuật của mình, Ruangsak truy vấn mối quan hệ giữa con người và thế giới tự nhiên – mà ở đó, con người luôn đóng vai nhân vật chính. Sử dụng đa dạng các chất liệu nghệ thuật, với mục đích thách thức những thành tố tạo nên một ‘tác phẩm’, các dự án nghệ thuật của Ruangsak khám phá nền tảng văn hóa và đạo đức của xã hội loài người. Các dự án đáng chú ý gần đây của anh bao gồm ‘Monstrous Phenomenon’ tại 1Projects, Bangkok (2019, cá nhân); ‘Temporal Topography: MAIIAM New Acquisitions from 2010 to Present’, Bảo tàng nghệ thuật đương đại MAIIAM, Chiang Mai (2019/2020); ‘Every Step in the Right Direction – Singapore Biennale’ 2019, Singapore (2019); ‘Post-Nature – A Museum as an Ecosystem: Đài Bắc Biennial lần thứ 11, Đài Bắc (2018). Năm 2020, Ruangsak sẽ tham gia Bangkok Art Biennale.

  • Pollination 2020