Loading Events

Events sắp diễn racộng đồng

Tìm Events

Event Views Navigation

Events List Navigation

08/20

$40000 – $100000

THẾ HỆ MINH KHAI: NGỌN TRIỀU VÀ CHÂN SÓNG

Diễn giả: Tiến sĩ Bùi Trân Phượng
Thời gian: 16:00 - 18:00, 15 tháng Tám năm 2020
Ngôn ngữ: tiếng Việt
Sự kiện diễn ra trực tuyến qua ZOOM

Chi tiết »
$40000 – $100000

CREATIVE SESSION 16 CÙNG HƯƠNG ĐẶNG

Diễn giả: Hương Đặng
Thời gian: 19:00 - 21:00, 27 tháng Tám năm 2020
Ngôn ngữ: tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh
Sự kiện diễn ra trực tuyến qua ZOOM

Chi tiết »
+ Export Events