Maryanto

(sn. 1977, Indonesia)

 

Maryanto tạo ra những tác phẩm hội hoạ đen trắng, những sắp đặt đầy gợi mở, cốt để làm suy yếu ngôn ngữ lãng mạn của tranh phong cảnh truyền thống, đồng thời để soi xét những kết cấu chính trị – xã hội ở những nơi anh trưng bày nghệ thuật của mình. Được bài trí trong những không gian mang tính sân khấu cao, phong cảnh xuất hiện trong tác phẩm của Maryanto vừa là di sản, vừa là hệ quả của quá trình công nghiệp hoá quá độ, phát triển công nghệ dẫn tới ô nhiễm đất đai và khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên – đây là những quá trình nhuốm màu thực dân và tư bản. Maryanto tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật, Viện Nghệ thuật Indonesia, Yogyakarta vào năm 2005 và hoàn thành chương trình lưu trú tại Rijksakademie, Amsterdam năm 2013. Các triển lãm đáng chú ý gần đây bao gồm ‘Permanent Osmosis’, LIR Space, Yogyakarta (2019, cá nhân); ‘A Journey of Forking Paths’, Yeo Workshop, Singapore (2019, cá nhân); ‘On the Shoulders of Fallen Giants: 2nd Industrial Art Biennial’, Labin, Croatia (2018); ‘Behind the Terrain’, Koganei Art Spot Chateau, Tokyo (2018). Maryanto sinh ra tại Jakarta, hiện đang sống và làm việc tại Yogyakarta.

  • Pollination 2020