Martina Thucnhi Nguyen

Martina Thucnhi Nguyen là Giáo sư Trợ lý bộ môn Lịch sử tại Cao đẳng Baruch (ĐH Thành phố New York). Với chuyên môn là lịch sử Đông Nam Á hiện đại, khu vực nghiên cứu của cô tập trung vào chủ nghĩa thực dân, đời sống trí thức, và những cải cách xã hội-chính trị diễn ra tại Việt Nam trong thế kỉ hai mươi. Cuốn sách đầu tay của cô, ‘Sức mạnh của chính chúng ta: Tự Lực Văn Đoàn và chủ nghĩa dân tộc thế giới trong giai đoạn sau của công cuộc thuộc địa tại Việt Nam’ (‘On Our Own Strength: The Self-Reliant Literary Group and Cosmopolitan Nationalism in Late Colonial Vietnam’), sẽ được phát hành vào tháng 12/2020 bởi Nhà xuất bản ĐH Hawaii, như một phần của chuỗi sách thuộc Viện Đông Á Weatherhead, ĐH Columbia. Cô hiện tại đang thực hiện cuốn sách thứ hai của mình, tập trung vào phương diện lịch sử kinh tế và chính trị của Ngân hàng Đông Dương khi chuyển giao từ giai đoạn cách mạng/giải thuộc địa sang giai đoạn đầu của quá trình xây dựng/tái khẳng định chủ quyền quốc gia. Giáo sư Martina nhận bằng tiến sĩ vào năm 2012 tại ĐH California, Berkeley. Cô cũng từng tốt nghiệp ĐH Northwestern với bằng Cử nhân ngành lịch sử và khoa học chính trị.