Ann Marie Leshkowich

Ann Marie Leshkowich là Giáo sư và Trưởng khoa Nhân học tại ĐH Holy Cross (Hoa Kỳ). Nghiên cứu của bà tập trung vào các vấn đề về giới, chuyển biến kinh tế, chủ nghĩa tân tự do, tầng lớp trung lưu, thời trang, công tác xã hội và việc nhận con nuôi ở Việt Nam. Bà là tác giả của cuốn Lao động cốt lõi: Phụ nữ Việt trong thị trường biến động (Essential Trade: Vietnamese Women in a Changing Marketplace, NXB ĐH Hawaii, 2014; thắng giải Harry J. Benda; Hiệp hội Đông Nam Á học, 2016), và là đồng biên tập của Thương gia chuyển biến: Bản sắc và những tranh luận trong thị trường Việt Nam (Traders in Motion: Identities and Contestations in the Vietnamese Marketplace, NXB ĐH Cornell, 2018), Chủ nghĩa Tân tự do tại Việt Nam (Neoliberalism in Vietnam, số đặc biệt: bài phân tích về Đông Nam Á, 2012) và Tái định hướng Thời trang: Sự toàn cầu hóa của phục trang Á Đông (Re-Orienting Fashion: The Globalization of Asian Dress, Berg, 2013). Nghiên cứu của bà ấy được xuất bản trên American Ethnologist, American Anthropologist, Journal of Asian Studies, Journal of Vietnamese Studies, and Fashion Theory.