The Factory hân hạnh đồng hành cùng giám tuyển Biljana Ciric trong quá trình xây dựng ‘Lặp lại để lắng nghe sâu sắc’ – triển lãm mở màn cho Triển lãm tam niên Xuyên-Đông Nam Á lần thứ nhất. Ở triển lãm này, chúng tôi...