Bill Nguyễn

sn. 1988, TP. Hồ Chí Minh

Bill Nguyễn là nghệ sĩ-giám tuyển quan tâm đến việc nghiên cứu và phát triển một hình thức và không gian thực hành khác, mang tính địa phương cho công việc giám tuyển tại Việt Nam. Hiện đang là Trợ lý Giám tuyển tại The Factory, Bill cũng là người đồng sáng lập và đồng giám tuyển của không gian nghệ thuật Manzi (Hà Nội), và là giám tuyển khách mời của Nhà Sàn Collective (Hà Nội). Các dự án chọn lọc gần đây: ‘Chúng ta ở đây, cùng nhau’ – một dự án ‘Pollination’ (đồng giám tuyển cùng Grace Samboh), The Factory (2018), ’Tinh thần Bằng hữu’ (đồng giám tuyển cùng Zoe Butt & Lê Thiên Bảo), The Factory (2017), ‘0395A.ĐC: Triển lãm cá nhân của Ly Hoàng Ly’, The Factory (2017); ‘Những chân trời có người bay 3’, Nhà Sàn Collective, Hà Nội (2016); ‘Into Thin Air’, Manzi, Hà Nội (2016). Bill đã tham gia khoá workshop cho giám tuyển trẻ thuộc Berlin Biennial lần thứ 8, và chương trình CuratorsLAB do Viện Goethe Đông Nam Á khởi xướng.

  • TINH THẦN BẰNG HỮU

  • TRIỂN LÃM CÁ NHÂN CỦA LY HOÀNG LY

  • TOUR NGHỆ THUẬT TẠI THE FACTORY CÙNG BILL NGUYỄN

Empty section. Edit page to add content here.