Galeria là một nỗ lực của The Factory nhằm giới thiệu luân phiên các tác phẩm nghệ thuật đương đại Việt Nam đang được bán tại trung tâm....

Galeria là một nỗ lực của The Factory nhằm giới thiệu luân phiên các tác phẩm nghệ thuật đương đại Việt Nam đang được bán tại trung tâm....

Vào tối ngày 8 tháng Mười một 2017, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory đã có có hội được chào đón các thành viên của CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art), một tổ chức quan trọng đại diện các...