Bản đồ mù, 2013

Toan vẽ, bị đục bởi mối

600 x 150cm

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Trương Công Tùng

sn1986,  TP. Hồ Chí Minh
Trương Công Tùng sinh ra tại Đắk Lắk, Việt Nam. Anh tốt nghiệp ngành Sơn Mài tại trường Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2010. Thực hành của anh trải dài từ video, sắp đặt, tới hội hoạ và đồ vật tìm thấy (found objects) – tất cả đều phản ảnh tư duy và nhìn nhận cá nhân của Công Tùng trước những thay đổi xã hội, chính trị; các vấn đề về sắc tộc, tôn giáo… Tác phẩm của anh đã được triển lãm ở nhiều nơi, bao gồm Sàn Art (TP. Hồ Chí Minh), Nhà Sàn Collective (Hà Nội), SeMA biennale, Seoul Museum of Art (Hàn Quốc), Koganecho Bazzar (Yokohama, Nhật Bản).