Trương Công Tùng

sn. 1986, TP. Hồ Chí Minh

Sinh ra tại Đắk Lắk, Tây Nguyên trong một gia đình nông dân chung sống với các nhóm dân tộc ít người khác nhau, Trương Công Tùng sau đó chuyển vào sống tại Sài Gòn trong những năm đầu tuổi 20. Anh đã chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng về kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường ở cả nông thôn và thành thị – là kết quả của quá trình hiện đại hóa xoay quanh những ham muốn và nhu cầu của con người. Vì thế, thông qua thực hành nghệ thuật của mình, Công Tùng tìm kiếm những lý giải về sự phi lý trong lý trí và hành động của con người trước thiên nhiên, qua những hoàn cảnh anh tiếp xúc ngoài đời thực, và qua cả những thông tin anh thu thập được từ thế giới ảo của internet, từ những cuốn sách khoa học cổ, những tài liệu về vũ trụ học, triết học v.v.

 

Các tác phẩm đa tầng lớp của Công Tùng thường được/bị thao túng và thay hình đổi dạng bởi tự nhiên và con người. Tuy xuất hiện như những câu chuyện mạch lạc, tác phẩm của anh vẫn chủ đích khiến người xem lúng túng trước các hình ảnh, thông tin và sự kiện liên tục chuyển động. Công Tùng đã từng triển lãm tác phẩm tại Para Site (Hồng Kông), Dhaka Art Summit (Bangladesh), Đài Bắc Biên niên 2016 và SeMa 2014.

  • TINH THẦN BẰNG HỮU

  • KHI NGHỆ SĨ TÒ MÒ VỀ 'XÃ HỘI'

Empty section. Edit page to add content here.