Thảo Nguyên Phan

sn. 1987, TP. Hồ Chí Minh

Thảo Nguyên Phan là nghệ sĩ thị giác đến từ TP. Hồ Chí Minh. Qua văn chương, triết học và cuộc sống thường ngày, Nguyên quan sát và tìm hiểu những mơ hồ trong lịch sử, truyền thống và phong tục xã hội, qua đó đặt câu hỏi và thách thức những giới hạn trong nghệ thuật đương đại Việt Nam. Tốt nghiệp xuất sắc từ trường Nghệ thuật Lasalle Singapore năm 2009, 4 năm sau Thảo Nguyên Phan tốt nghiệp Thạc sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa của Học viện Nghệ Thuật Chicago (SAIC). Hiện nay, ngoài việc hoạt động như một nghệ sĩ đa phương tiện, Thảo Nguyên còn là thành viên đồng sáng lập nhóm Lao động Nghệ thuật (Art Labor) cùng với Trương Công Tùng và Arlette Quỳnh-Anh Trần, với các dự án nghệ thuật liên ngành đi đôi với việc hỗ trợ công đồng địa phương. Hiện tại, Thảo Nguyên đặc biệt quan tâm tới việc mở rộng khái niệm “theatrical fields” (tạm dịch: miền sân khấu) qua các thực hành trình diễn cử chỉ và hình ảnh chuyển động. Cô đã triển lãm rộng rãi tại Đông Nam Á, và năm 2016 đã nhận giải thưởng của chương trình The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative, cũng như hỗ trợ chuyên môn từ Joan Jonas – nghệ sĩ trình diễn và video lừng danh thế giới, hiện đang sinh sống và làm việc tại New York.

  • QUÊN LÃNG NÊN THƠ

  • TRÒ CHUYỆN CÙNG NGHỆ SĨ JOAN JONAS VÀ THẢO NGUYÊN PHAN

  • TRÒ CHUYỆN CÙNG NGHỆ SĨ THẢO NGUYÊN PHAN

Empty section. Edit page to add content here.