Nỏ thần (Mài thời gian) số 15, 2019 – đang tiếp diễn

Khảm trai và sơn mài trên gỗ, đá cẩm thạch trắng, sắt

Sơn mài trên nỏ được thực hiện cùng nghệ sĩ Đinh Văn Sơn

Kích thước sắp đặt đa dạng

Độc bản

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Thảo Nguyên Phan

sn.1987, Hồ Chí Minh Thảo Nguyên Phan là nghệ sĩ thị giác đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Qua văn chương, triết học và cuộc sống thường ngày, Nguyên quan sát và tìm hiểu những mơ hồ trong lịch sử, truyền thống và phong tục xã hội, qua đó đặt câu hỏi và thách thức những giới hạn trong nghệ thuật đương đại Việt Nam. Tốt nghiệp xuất sắc từ trường Nghệ thuật Lasalle Singapore năm 2009, 4 năm sau Thảo Nguyên Phan tốt nghiệp Thạc sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa của Học viện Nghệ Thuật Chicago (SAIC).