Lêna Bùi

sn. 1985, TP. Hồ Chí Minh

Sinh ra tại Đà Nẵng, Lêna Bùi hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Là một nghệ sĩ trẻ, cô sử dụng nghệ thuật như phương thức nên thơ để hình tượng hoá các vấn đề phức tạp của xã hội. Cô làm việc liên tục với các nhà khoa học từ năm 2011 tại Việt Nam và Nepal, như những biểu đồ—các tác phẩm của cô cố gắng ghi lại hành vi và nhận thức của con người khi thoả hiệp những mâu thuẫn giữa truyền thống và sự công nghiệp hoá trong quá trình kiếm kế sinh nhai. ‘Nắng Bằng Phẳng’ là dự án hợp tác thứ 3 giữa cô và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng ĐH Oxford tại Việt Nam và Nepal. Lêna có bằng cử nhân từ ĐH Wesleyan, bang Connecticut, Hoa Kỳ, và học thêm chuyên ngành Đông Phương Học tại ĐH Doshisha, Kyoto, Nhật Bản.

  • ‘NẮNG BẰNG PHẲNG’ – TRIỂN LÃM CÁ NHÂN CỦA LÊNA BÙI

  • TRÒ CHUYỆN CÙNG NGHỆ SĨ: LÊNA BÙI

Empty section. Edit page to add content here.