Đỗ Nguyễn Lập Xuân

sn. 1986, Thành Phố Hồ Chí Minh

Lẩn dưới toàn bộ thực hành của Lập Xuân là niềm tin về sự kết nối vô hình nhưng chân thành giữa người với người. Cô giữ niềm tin vào những tác phẩm mang tính chân thực và phản ánh sự nhạy cảm phức tạp giữa con người và môi trường xung quanh họ. Tác phẩm của cô thường mang dáng vẻ của một cuộc thí nghiệm (mang tính xã hội học, tâm lý học); là lời mời gọi người xem tham gia vào một trải nghiệm đầy cảm giác, mà ở đó, học thể viết (nên tác phẩm) theo cách riêng của họ và nhận được sự tương tác thân mật với nghệ thuật. Thực hành hiện tại của cô bao gồm điêu khắc, vẽ, sắp đặt, trình diễn và các phương tiện khác.

  • TRONG TÔI, CỦA TÔI

  • TRÒ CHUYỆN VÀ THAM GIA WORKSHOP CÙNG NGHỆ SĨ CỦA SAIGON ARTBOOK 7 – NGÀY 2

Empty section. Edit page to add content here.