‘Phase 2: Ta không cần chúng nữa’ trong loạt tác phẩm ‘Vô’, 2017

Trình diễn với bàn mica, than chì trên giấy, gôm tẩy

250 x 58cm

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Đỗ Nguyễn Lập Xuân

sn.1986, TP. Hồ Chí Minh Đỗ Nguyễn Lập Xuân hiện đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM. Nền tảng cho đạo đức nghệ thuật cũng như cá nhân của cô là một niềm tin vào những kết nối mơ hồ và chân thành giữa con người. Mối quan tâm chủ đạo của nghệ thuật của cô là ngưỡng trôi (liminality) – sự mơ hồ ngầm ẩn của trãi nghiệm về bản tính cá nhân, trong cách nó vận hành ở cả tâm trí và môi trường.