Đặng Thành Long

sn. 1991, TP. Hồ Chí Minh

Đặng Thành Long là một trong những giám tuyển về sách đầu tiên ở Việt Nam. Năm 2013, anh đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận xuất bản sách nghệ thuật, mang tên Saigon Artbook, và từ đó tới nay phát triển nó trở thành một trong những dự án xuất bản độc lập thành công nhất ở địa phương về sách nghệ thuật đương đại. Hơn 3,500 ấn bản đã được sản xuất; mỗi ấn bản đều được tính toán kỹ lưỡng và thể nghiệm với các kỹ thuật in và loại giấy khác nhau, với ý muốn mang tinh thần triển lãm vào trong trang sách. Với dự án này, Long cũng đã tổ chức các buổi triển lãm cho TEDxNguyenHueStreet & TeamX HCMC Open Innovation, tổ chức lễ hội nghệ thuật đường phố Sài Gòn ‘Concrete Canvases’ và hợp tác với Vietnam Artists’ Book Project để mang các tác phẩm sách nghệ thuật của nghệ sỹ Việt Nam ra thế giới, như tại Singapore Art Book Fair 2016-2017 và Bangkok Art Book Fair 2017. Năm 2017, Thành Long ra mắt inpages – tiệm sách đầu tiên tập trung vào sách nghệ thuật tại Việt Nam.

  • SAIGON ARTBOOK – ẤN PHẨM 6

  • TRONG TÔI, CỦA TÔI

Empty section. Edit page to add content here.