Vicky Đỗ

sn. 1990, TP. Hồ Chí Minh

Vicky Đỗ tốt nghiệp trường đại học Texas Tech và nhận bằng Thạc sỹ nghệ thuật chuyên ngành Truyền thông sáng tạo tại trường ĐH City University of Hong Kong. Cô đã làm việc tại Hồng Kông như một nhà nghiên cứu và nghệ sĩ độc lập; là thành viên của dự án Floating Projects và Archive of the People Collective tại Hồng Kông. Các dự án của cô tập trung vào chủ đề con người lưu vong, quy hoạch đô thị và thực hành lưu trữ. Cô hiện đang làm việc tại Sài Gòn với tư cách là giám tuyển tại Chaosdowntown/Cháo, một không gian nghệ thuật độc lập nhỏ nằm ở trung tâm thành phố.

  • CHÚNG TA Ở ĐÂY, CÙNG NHAU

  • ĐỂ LÀM MỘT TRIỂN LÃM, CÙNG NHAU

Empty section. Edit page to add content here.