ƯuĐàm Trần Nguyễn

b. 1971, TP. Hồ Chí Minh

ƯuĐàm Trần Nguyễn sinh tại Kontum; là con trai cả của nghệ sĩ, nhà văn, và nhà thơ Rừng. Học Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh từ năm 1990-1994, tốt nghiệp cử nhân của UCLA vào năm 2001, và nhận bằng Thạc sĩ Nghệ thuật của School of Visual Arts, New York vào năm 2005, ƯuĐàm hiện đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. ƯuĐàm tác tạo những tác phẩm nghệ thuật với tầm cỡ lớn, sử dụng hàng trăm chiếc mô tô, những điêu khắc bơm hơi, hoặc những tác phẩm robot cơ khí được điều khiển qua ứng dụng điện thoại bởi cả cộng đồng v.v. Các tác phẩm của anh đã được trình chiếu ở nhiều bảo tàng trên thế giới, chủ yếu nói về tốc độ phát triển chóng mặt ở Việt Nam, với những chiếc mô tô được sử dụng như là biểu tượng của lực đẩy kinh tế đưa Việt Nam vào tương lai với những hậu quả nhất định. ƯuĐàm đã từng triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Yokohama Museum of Art, Aichi Triennale, the High Line Art ở NYC, Queensland Museum of Contemporary Art ở Úc, Asia Pacific Triennale lần thứ 8, OnSite Art Fest ở Đài Bắc, Art Stage Singapore 2016… Anh là người đồng sáng lập ấn phẩm nghệ thuật XEM (TP. Hồ Chí Minh).

  • TECHNOPHOBE – TRIỄN LÃM ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI THE FACTORY

  • TRÒ CHUYỆN CÙNG NGHỆ SĨ: ƯU ĐÀM NGUYỄN

Empty section. Edit page to add content here.