Stephen Baker

TP. Hồ Chí Minh

Stephen Baker là Giáo sư chuyên ngành Nguyên tử Vi trùng học tại ĐH Oxford và đã có gần 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu các các loại bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam, nơi ông dẫn đầu nhóm nghiên cứu Nhiễm Khuẩn Đường Ruột của OUCRU. Stephen được biết đến qua những nghiên cứu về bệnh đường ruột, như norovirus, khuẩn Shigella spp. và khuẩn Salmenlla typhi, tác nhân của nhiều loại dịch bệnh nghiêm trọng ở các nước thu nhập trung bình, thấp. Dự án gần đây nhất của ông tập trung nghiên cứu về sự tiến hoá và lây lan của vi khuẩn kháng kháng sinh. Ông còn kết hợp việc nghiên cứu gen và dịch tễ học để mang đến một cái nhìn rõ ràng hơn về sự bùng nổ của các loại dịch bệnh. Stephen cũng vừa được Hiệp hội Vi trùng học trao tặng giải thưởng danh giá Fleming Prize năm 2017 – là giải thưởng dành cho nhà nghiên cứu trẻ tuổi với thành tựu nghiên cứu vượt trội.

  • THẢO LUẬN CÙNG GIÁO SƯ STEPHEN BAKER VỀ CHỦ ĐỀ: NGUY CƠ NHIỄM KHUẨN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI Ở VIỆT NAM

  • CAFÉ KHOA HỌC

  • THẢO LUẬN KHOA HỌC – SCIENCE TALK

Empty section. Edit page to add content here.