Oanh Phi Phi

sn. 1979, Đà Nẵng

Sinh năm 1979 tại Houston (Mỹ), Oanh Phi Phi nhận bằng Cử nhân nghệ thuật tại trường Parsons School of Design (2002) và bằng Thạc sỹ Nghiên cứu Nghệ thuật tại trường ĐH Complutense Madrid (2012). Năm 2004, cô nhận học bổng Fulbright Grant, nghiên cứu về hội hoạ sơn mài tại Hà Nội, và kể từ đó, sơn mài Việt Nam trở thành yếu tố cốt lõi trong thực hành của cô. Oanh Phi Phi quan tâm tới khả năng của sơn mài như một chất liệu nghệ thuật để truyền tải kí ức và phản tư; để nghiên cứu và truy vấn những lý thuyết về hình ảnh; và để mở rộng những thử nghiệm cả về kích thước lẫn phương pháp sản xuất tác phẩm. Các triển lãm gần đây của Oanh Phi Phi bao gồm: ‘Trees of Life: Knowledge in Material’ (‘Cây đời: Kiến thức qua Chất liệu’), Trung tâm Nghệ thuật đương đại NTU, Singapore, 2018; ‘Radiant Material, Pro Se’ (‘Ngôn ngữ Rạng rỡ’), National Gallery Singapore, 2017; ‘Toả’, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom, Hà Nội, 2017; ‘Ranh giới Vô định’, Heritage Space, Hà Nội, 2017. Oanh Phi Phi hiện sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng.

  • ĐAM MÊ SƠN MÀI - ĐỐI THOẠI CÙNG NGHỆ SĨ OANH PHI PHI

Empty section. Edit page to add content here.