Viên Bốc Sư Tiên Tri, 2017

Sơn mài trên gỗ

100 x 50cm

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Nguyễn Trần Nam

sn. 1979, Hà Nội
Nguyễn Trần Nam thuộc lứa nghệ sĩ đương đại thứ hai của Hà Nội, và là một trong những nghệ sĩ trụ cột của Nhà Sàn Studio (nay đổi tên thành Nhà Sàn Collective) – không gian nghệ thuật thể nghiệm do nghệ sĩ vận hành đầu tiên tại miền Bắc Việt Nam. Kể từ khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2003, Nam đã xây dựng thực hành của mình trên nhiều loại hình và chất liệu khác nhau; lấy cảm hứng từ trải nghiệm của bản thân – xuất thân từ một gia đình lao động, lớn lên tại vùng quê Hưng Yên và sau đó chuyển về Hà Nội để học hội họa. Nghệ thuật của Nam phản ánh các vấn đề xã hội, chính trị và lịch sử của Việt Nam trong quá khứ cũng như ở thực tại; đồng thời làm nổi bật lên câu chuyện cá nhân và mối quan hệ con người giữa các nhân vật thuộc các tầng lớp khác nhau trong xã hội.