Wang Zineng

Singapore

Một trong những người kiến tạo thị trường cho nghệ thuật Đông Nam Á, Wang Zineng là người định hướng mảng giám tuyển và mua bán các tác phẩm nghệ thuật từ Đông Nam Á ở tổ chức sưu tập nghệ thuật Christie’s từ 2011 đến 2016, trước khi ông sáng lập Art Agenda, S.E.A.. Trong thời gian công tác ở Christie’s, Zineng đã hỗ trợ rất nhiều nghệ sĩ Đông Nam Á bán được tác phẩm ở mức giá kỷ lục và tổ chức thành công buổi bán đấu giá lớn nhất cho nghệ thuật Đông Nam Á vào năm 2015. Ông cũng là người đưa nghệ thuật hiện đại và đương đại Đông Nam Á ra khỏi giới hạn của các phiên đấu giá ở Singapore hay Hồng Kông, và đến với thị trường ở New York và Thượng Hải. Ông chính là nhân tố chủ lực thúc đẩy quá trình mua bán thương lượng cho nghệ thuật Đông Nam Á ở Christie’s. Zineng đã từng làm việc cho National Gallery Singapore như một giám tuyển độc lập và người quản lý việc thu nhận tác phẩm cho các bộ sưu tập. Ông cũng đã giám tuyển các triển lãm nghệ thuật hiện đại và đương đại với các nghệ sĩ Đông Nam Á ở Singapore Art Museum và National Univeristy of Singapore (NUS) Museum.

  • LÀM SAO ĐỂ ĐỊNH GIÁ TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT?

Empty section. Edit page to add content here.