Qiu Anxiong

sn. 1972, Tứ Xuyên, Trung Quốc

Qiu Anxiong thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ Trung Quốc, với xu hướng kết hợp văn hóa và lịch sử Trung Hoa với nghệ thuật đương đại thế giới, thông qua việc kiến tạo những miền không tưởng dựa trên những hiện trạng thực tế, là hậu quả của làn sóng toàn cầu hoá. Sau khi theo học tại Học viện Nghệ thuật Tứ Xuyên (Trùng Khánh, Trung Quốc) và tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật đương đại quốc tế và văn hóa truyền thống Trung Quốc tại Đại học Kassel’s College of Art (Đức), Qiu nhận được sự chú ý từ cộng đồng quốc tế tại Shanghai Biennial 2006 với tác phẩm video mang tựa ‘New Book of the Mountains and Seas’ (‘Sơn Hải Tân Kinh’). Là tác phẩm hoạt hình vẽ bằng mực mô phỏng lại ‘Sơn Hải Kinh’ (một văn bản cổ điển với đa dạng các chỉ dẫn địa lý về Trung Quốc cổ đại), tác phẩm của Qiu đưa ra những bình phẩm về mối quan hệ giữa con người hiện đại và thế giới tự nhiên, thông qua những hình ảnh về địa đàng và khải huyền.

  • Máy Móc Là Tự Nhiên