Paul Sorrentino

Paul Sorrentino là phó giáo sư nhân học tại Trường Cao học Khoa học Xã hội (Pháp); trước đó đã từng nghiên cứu và giảng dạy tại Trường ĐH Paris Descartes, Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông (Pháp), và Viện Max Planck Nghiên cứu sự Đa dạng Tôn giáo và Sắc tộc (Đức). Từ năm 2007, anh đã nghiên cứu thực địa tại Việt Nam về thực hành thờ cúng và nghi lễ, tương tác giữa khoa học và tôn giáo/tâm linh, và mối quan hệ giữa người sống và người chết. Cuốn sách đầu tay của anh, A l’épreuve de la possession. Chronique d’une innovation rituelle vietnamienne, mô tả sự xuất hiện của một hình thức thực hành nhập hồn mới (‘áp vong’). Công trình này đã được vinh danh đặc biệt tại Giải thưởng Sách tiếng Pháp của Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu Châu Á (ICAS) năm 2019.

Empty section. Edit page to add content here.