Phương Nguyễn

sn. 1990, Hà Nội

Phương Nguyễn tốt nghiệp ngành Đồ họa tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Cách đây 3 năm, anh bắt đầu tiếp cận ngôn ngữ với nhiếp ảnh như một trong những chất liệu sáng tác, nhằm thể hiện ý tưởng và suy nghĩ của mình về môi trường và mối quan hệ giữa con người-tôn giáo-chính trị và tự nhiên. Anh tin rằng thế giới chúng ta đang sống đang trải qua một thời kỳ địa chất mới được định hình bởi những tác động của con người. Phương Nguyễn vận dụng các yếu tố thiên nhiên như nước, không khí, thời gian để tạo nên các tác phẩm. Anh thách thức sự ngộ nhận về quyền lực của con người với thiên nhiên, đồng thời kêu gọi sự suy xét về mối liên kết giữa cuộc sống sôi động và sự vô tri. Một số triển lãm nhóm anh từng tham gia: Typo,  Hanoi Creative Center, 2015, Hà Nội; ‘Chín Ích’ (9x), Hội Mỹ thuật Việt Nam, 2016, Hà Nội; Vòng Quay Xoay, tòa nhà Cosmo, 2018, Hà Nội.

  • Máy Móc Là Tự Nhiên