Nguyễn Hạ Xuân Nguyên

Nguyên là diễn viên múa tự do – sống và làm việc tại Hội An, Quảng Nam. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành múa dân gian dân tộc năm 2017, Nguyên thử sức với các vị trí khác nhau: biên đạo, dạy múa và diễn viên múa của các công ty: Charming Đà Nẵng, Gami Theme Park – Ký Ức Hội An. Năm 2018, Nguyên bắt đầu tiếp cận với múa đương đại thông qua việc tham gia vào vở diễn Palao – Phu Sa SE. Năm 2020, cô tham gia dự án X-project của biên đạo Ngô Thanh Phương với tư cách là một trong năm diễn viên chính của vở. Từ việc tiếp cận một cách trực diện với múa đương đại thông qua dự án này, Nguyên bắt đầu cảm nhận được sự giải phóng trong suy nghĩ và ý thức về cơ thể. Những chuyển động của Nguyên xuất phát từ cách cô đối diện với các mối quan hệ, sự sinh tồn cũng như những mâu thuẫn nội tại. Qua đó, cô muốn đào sâu thêm về mối tương quan giữa cơ thể và tâm trí, không gian và thời gian. Quá trình tiếp xúc với múa đương đại đã khiến cô phá vỡ được những khuôn mẫu trong tư duy chuyển động và thấy rằng, cơ thể thật sự kỳ lạ và đầy bí ẩn!

  • CHƯƠNG TRÌNH MÚA ĐƯƠNG ĐẠI: X-PROJECT - NHỮNG BIẾN ẢO CỦA HIỆN HỮU