Lisa Stenmark

Lisa Stenmark giảng dạy tại Đại học San Jose State. Bà là tác giả của cuốn sách Religion, Science and Democracy: A Disputational Friendship, và là đồng chủ biên (với Whitney Bauman) của chương trình Religion and Science as a Critical Discourse. Bà đã công bố nhiều bài báo về tôn giáo, khoa học và công nghệ, xem xét bằng cái nhìn đương đại hơn việc các cách tư duy nhất định về “tôn giáo và khoa học” góp phần vào những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam. Bà tích cực hoạt động trong các tổ chức American Academy of Religion, Arendt Circle, và là một học giả Fulbright. Bà nhận bằng thạc sĩ thần học tại Pacific Lutheran Theological Seminary/ the Graduate Theological Union, và bằng tiến sĩ tại Đại học Vanderbilt.