Liam Kelley

Liam C. Kelley là Phó Giáo sư hiện đang giảng dạy ngành Đông Nam Á học tại Viện Nghiên cứu Châu Á, ĐH Brunei Darussalam. Mối quan tâm của ông xoay quanh lịch sử Việt Nam tiền hiện đại, đặc biệt là cách thức mà quá khứ này được tái diễn giải và tái sử dụng kể từ đầu thế kỷ 20. Bên cạnh đó, Giáo sư Kelley còn giảng dạy nhiều khóa học về lịch sử Đông Nam Á hiện đại. Ông cũng quan tâm đến cách thức mà cuộc Cách mạng Kỹ thuật số đang thay đổi phương pháp mà giới học giả xây dựng và chia sẻ các ý tưởng và công trình nghiên cứu của họ. Bản thân ông cũng là một trong những người đi đầu trong nỗ lực sử dụng phương tiện kỹ thuật số mới mẻ để phục vụ các mục đích học thuật. Cùng Giáo sư Phan Lê Hà tại Viện Giáo dục Sultan Hassanal Bolkiah (SHBIE), Giáo sư Kelley tổ chức hội nghị thường niên mang tên Engaging With Vietnam: An Interdisciplinary Dialogue (tạm dịch: Gắn kết Việt Nam: Đối thoại Liên ngành).