La Y San

La Y San, tốt nghiệp nhạc viện khoa guitar trung cấp. Thông thạo 2 loại nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên đàn goong. Để phục vụ cho việc phát triển nghề nghiệp của bản thân anh quyết định mở studio riêng cho cá nhân. Có lẽ do yếu tố xuất thân từ gia đình nghệ thuật La Y San luôn bén duyên với các đạo diễn chương trình nghệ thuật và biên đạo múa. Biên đạo múa đầu tiên mà anh kết hợp cùng làm việc về âm thanh là biên đạo Ngô Thanh Phương với vở múa “Vòng thời gian vào năm 2006 và sau đó cùng đồng hành cùng Phương trong các tác phẩm. Sau đó anh cùng cộng tác với các nhạc sĩ & biên đạo múa khác như: kết hợp cùng nhạc sĩ Việt Anh trong vở múa “Tổ Quốc” do Hà Thế Dũng, Tạ Thuỳ Chi, Xuân Thành; âm nhạc cho vở múa “Màu xanh bất diệt” do biên đạo múa Hà Thế Dũng; âm nhạc cho vở múa “Giấc mơ” do biên đạo múa Phúc Hải; tham gia trong dự án Seasound Famlab 2019 do Hội đồng Anh cùng Lune Productions tổ chức; kết hợp cùng nhạc sĩ Đỗ Bảo và Nguyễn Nhất Lý trong “Gió bình minh”; kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyên Lê trong dự án “OverSea”. Ngoài ra anh còn từng là người chơi nhạc live trong các vở diễn của Lune Productions: Làng Tôi (My Village), AO show, Sương Sớm (The Mist). Hiện anh đang là thành viên trong vở diễn Tehdar. Khi làm âm nhạc cho bất kỳ ngôn ngữ nghệ thuật nào, đối với anh điều đầu tiên để bắt đầu là cảm giác. Sự chia sẻ trong nghệ thuật cũng là yếu tố quan trọng, hình ảnh, cảm xúc, cảm giác của diễn viên, biên đạo đạo diễn, phải được hoà quyện cùng nhau để tạo nên ngôn ngữ riêng.

  • CHƯƠNG TRÌNH MÚA ĐƯƠNG ĐẠI: X-PROJECT - NHỮNG BIẾN ẢO CỦA HIỆN HỮU