Izat Arif

sn. 1986, Malaysia

Izat Arif là một nghệ sĩ thị giác với thực hành liên ngành. Các tác phẩm của anh cho thấy góc nhìn hài hước, châm biếm về đời sống thường nhật cũng như về khung cảnh nghệ thuật ở Kuala Lumpur thể hiện qua những tác phẩm sắp đặt chồng lớp vô cùng tinh tế. Izat Arid đã tham gia vào một số triển lãm nhóm trong đó có: “Lịch sử của các bức vẽ” tại Camberwell College of Arts, Luân Đôn (2018); “Một góc nhìn mới về nghệ thuật Malaysia” tại Richard Koh Fine Art, Singapore (2016); “Nghệ sĩ trẻ Malaysia: Phản kháng II” tại Galeri Petronas, Kuala Lumpur (2013) và triển lãm “Những nghệ sĩ đương đại trẻ” tại National Visual Arts Gallery, Kuala Lumpur (2013). Izat là một trong những thành viên sáng lập ra nhóm MAIX (nhóm Nghệ sĩ Malaysia chủ động thể nghiệm).

  • Thân bằng quyến thuộc

Empty section. Edit page to add content here.