Loading Events

Đã diễn ra

Tìm Events

Event Views Navigation

Events List Navigation

08/19

JUA – MỘT DỰ ÁN CỦA ART LABOR – TRÒ CHUYỆN CÙNG ART LABOR

Diễn giả: Arlette Quỳnh-Anh Trần, Phan Thảo NguyênTrương Công Tùng
Ngày: 17 tháng Tám 2019
Thời gian: 16g00-18g00
Ngôn ngữ: tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »

09/19

₫350000

TRUNG THU: TEA TALK & TASTE

Hướng dẫn bởi: Nguyễn Chiến Trường
Ngày: 07 tháng Chín 2019
Thời gian: 16g00 - 18g00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »
40000₫ – 100000₫

TOUR NGHỆ THUẬT CÙNG GIÁM TUYỂN BILL NGUYỄN

Diễn giả: Bill Nguyễn
Ngày: 14 tháng Chín 2019
Thời gian: 16g-18g
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »
450000₫

MINH HOẠ CÂY GIA VỊ TRÊN LỤA

Hướng dẫn bởi: Trâm
Ngày: 21 tháng Chín 2019
Thời gian: 9g00 - 13g00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »
40000₫ – 100000₫

BẢN ĐỒ: MIỀN HUYỄN TƯỞNG – TRÒ CHUYỆN CÙNG KTS NGUYỄN ANH CƯỜNG

Diễn giả: Nguyễn Anh Cường
Ngày: 28 tháng Chín 2019
Thời gian: 16g-18g
Ngôn ngữ: Tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »

10/19

40000₫ – 100000₫

BẢN ĐỒ HỌC TRONG NGHỆ THUẬT

Diễn giả: Zoe Butt
Ngày: 05 tháng Mười 2019
Thời gian: 16g-18g
Ngôn ngữ: Tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »
40000₫ – 100000₫

HAIS LUG NRUAG – CỔ TÍCH MÔNG, CHUYỆN KHÔNG CHỈ ĐỂ KỂ VỚI KHANG A TỦA

Hướng dẫn bởi: Tuam Khaab (Khang A Tủa)
Ngày: 17 tháng Mười 2019
Thời gian: 18g00 - 21g00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »
40000₫ – 100000₫

CREATIVE SESSIONS 15 CÙNG PHAN KIM THANH – ‘SỐNG’ QUA LĂNG KÍNH TRUYỆN TRANH

Diễn giả: Phan Kim Thanh
Ngày: 23 tháng Mười 2019
Thời gian: 19g-21g
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »

11/19

40000₫ – 100000₫

‘TỨ PHỦ: CÁC PHẢ HỆ CỦA MỘT HỆ THỐNG THẦN LINH’ – TRÒ CHUYỆN CÙNG PAUL SORRENTINO

Diễn giả: Paul Sorrentino
Ngày: 09 tháng Mười Một 2019
Thời gian: 16g - 18g
Ngôn ngữ: Tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »
40000₫ – 100000₫

ĐỐI THOẠI MOVING REELS #3: VIỆT NAM NHÌN VỀ NAM Á

Diễn giả: Shweta Kishore, Andrew Stiff, và Lêna Bùi
Ngày: 12 tháng Mười Một 2019
Thời gian: 19g-21g
Ngôn ngữ: Tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »
+ Export Events