THE FACTORY & TIMES MUSEUM | CHƯƠNG TRÌNH ‘LƯU TRÚ TRAO ĐỔI ALL THE WAY SOUTH’

Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory hân hạnh giới thiệu về sự hợp tác với Times Museum(Quảng Châu, Trung Quốc) qua chương trình ‘Lưu trú trao đổi All the Way South’ (tạm dịch: Tận cùng phía Nam) sẽ diễn ra vào năm 2020.

Mùa hè năm 2020, một nghệ sĩ đến từ Trung Quốc sẽ lưu trú và thực hành nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự bảo trợ bởi The Factory. Tương tự, một nghệ sĩ Việt Nam sẽ được mời sang Quảng Châu bởi Times Museum. Sau chương trình trao đổi, một trong hai nghệ sĩ sẽ được tài trợ chi phí thực hiện tác phẩm dựa trên đề xuất ý tưởng phát triển phản hồi trải nghiệm trao đổi địa chính trị đã thực hiện.

 Xem thêm thông tin về chương trình tại đây

KHỞI XƯỚNG BỞI:

ĐỒNG TỔ CHỨC