THE FACTORY VINH DỰ NHẬN TÀI TRỢ TỪ QUỸ HOÀNG TỬ CLAUS & VIỆN GOETHE

The Factory rất vui mừng trở thành một trong những tổ chức, cùng với Hanoi DoclabManzi Art Space (Hà Nội), đã được lựa chọn để nhận khoản tài trợ từ chương trình ‘Phản hồi Văn hoá và Nghệ thuật đối với Biến đổi môi trường của Quỹ Hoàng tử Claus và Viện Goethe, vào năm 2020!

The Factory dự kiến sẽ khởi động dự án ‘Re-Aligning the Cosmos’ (tạm dịch: Dịch chuyển Ngũ hành) vào tháng Ba năm 2020. Dự án ‘Re-Aligning the Cosmos’ kéo dài 12 tháng, được thiết kế nhằm hỗ trợ và tạo cơ hội cho một nghệ sĩ/một nhóm nghệ sĩ Việt Nam khám phá những truyền thống văn hoá gắn liền với niềm tin vào Ngũ Hành – Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ – vốn là năm nguyên tố thiết yếu cho sự trường tồn của hành tinh này. Mặc dù đời sống tinh thần của ta lệ thuộc nhiều vào giá trị và ý nghĩa biểu tượng của Ngũ Hành, các nguyên tố tự nhiên cơ bản này trên thực tế đang đứng trước những mối nguy hại tồn vong. Thông qua đợt Kêu gọi nộp hồ sơ toàn quốc, dự án sẽ xác định một nghệ sĩ/một collective nghệ sĩ có thực hành xoay quanh/phản ánh mối đe dọa sự tồn tại của một trong năm nguyên tố trên; đồng phát triển ý tưởng và nghiên cứu của họ (với các cộng đồng địa phương có liên đới); và tổ chức loạt chương trình cộng đồng tương hỗ (kéo dài một năm), do Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory điều phối. 

Hãy đón đợi các thông tin và cập nhật mới nhất của chúng tôi về chương trình trên trang web này!

Kể từ năm 2018, chương trình ‘Phản hồi Văn hoá và Nghệ thuật đối với Biến đổi môi trường’ của Quỹ Hoàng tử Claus và Viện Goethe bắt đầu hỗ trợ các sáng kiến từ châu Phi, Mỹ Latinh và Nam Mỹ, châu Á, Đông Âu và khu vực Caribê, nhằm thúc đẩy các cộng đồng địa phương cũng như các tổ chức văn hoá toàn cầu cùng tham gia ứng phó với những thay đổi đáng báo động đang xảy ra với tự nhiên và môi trường, thông qua những can thiệp văn hoá và nghệ thuật đương đại. Chương trình tìm kiếm những sáng kiến xuất sắc do các nghệ sĩ, nhà hoạt động sáng tạo và các tổ chức văn hoá khởi xướng; đặc biệt là các dự án mà sử dụng những phương thức nghệ thuật cũng như các hình thức truyền thông mới có khả năng  đưa ra những giải pháp cho các vấn đề môi trường, nhằm hỗ trợ tính bền vững và thúc đẩy sự hợp tác cũng như trao đổi ý tưởng và đối thoại ở cấp độ toàn cầu.

*Nguồn ảnh: Elwely Vall