Nhặt Lá Rừng Xưa – Xe điện Sài Gòn

Võ Trân Châu

2019

Vải từ quần áo cũ

154 x 244 cm

Danh mục:
Mô tả
Nhặt Lá Rừng Xưa – Xe điện Sài Gòn
Võ Trân Châu

2019

Vải từ quần áo cũ

154 x 244 cm

 

Về nghệ sĩ:

Võ Trân Châu (sn. 1986), Bình Thuận. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thêu thùa, Võ Trân Châu hiểu rõ sức mạnh của đường kim mũi chỉ, và chọn vải vóc, đặc biệt là vải và quần áo cũ, như một chất liệu cho thực hành của cô. Khi sử dụng vải đã qua sử dụng, cùng với đó chứa đựng những câu chuyện cá nhân, Châu phản ánh mối liên hệ mật thiết giữa vi sử và chính sử của quốc gia, xã hội. Cô đào sâu vào lịch sử văn hoá và xã hội của Việt Nam để làm nổi bật các vấn đề như sức lao động, tiêu thụ và chất thải.

Additional Information
Chất liệu

Collage

Tác giả

Võ Trân Châu