KHOÁ HỌC ‘VAI TRÒ CỦA NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI TRONG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI’ BỞI VEPR

Trợ lý giám tuyển của The Factory, Lê Thuận Uyên là một trong các diễn giả của Khoá học mùa thu 2019 do Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức tại Thanh Hoá. Với chủ đề: “Vai trò của Nghệ thuật đương đại trong Phát triển xã hội“, Lê Thuận Uyên chia sẻ với các thành viên tham gia khoá học về các chuyển động văn hoá nghệ thuật vi mô trong việc thay đổi giao diện xã hội cũng như về việc thực hành giám tuyển trẻ. Khoá học qui tụ 20 thành viên bao gồm các cán bộ quản lý tại các tổ chức xã hội, tổ chức phi lợi nhuận/ phi chính phủ, doanh nghiệp xã hội, những người làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển và vận động chính sách,…
VEPR là trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.