[cq_vc_gallery images=”16973,16845,16976,16977″ itemwidth=”260″ retina=”on”]

THE FACTORY là trung tâm nghệ thuật đương đại, một “điểm đến” thu hút cộng đồng và giới nghệ thuật tổ chức các hoạt động nghệ thuật, giới thiệu và gợi mở tư duy nghệ thuật mới cùng những tinh hoa văn hoá mang tính đương đại.

SỨ MỆNH CỦA THE FACTORY:

Phát triển hoạt động nghệ thuật, phục vụ cộng đồng, kết nối các xu hướng và phong cách nghệ thuật đa dạng trong thời đại hội nhập, góp phần hình thành mạng lưới nghệ thuật tại Việt Nam, truyền cảm hứng đến cộng đồng, tạo dựng sức sống mới trong hoạt động nghệ thuật.

TẦM NHÌN CỦA THE FACTORY:

Làm sống lại, duy trì và phát triển các hoạt động nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt Nam; cổ vũ và mở rộng các loại hình và phong cách nghệ thuật đương đại; chọn lọc tinh hoa, phát triển ý tưởng.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠI THE FACTORY:

– Hoạt động quảng bá nghệ thuật đương đại – Cập nhật thông tin, tư liệu, trải nghiệm cộng đồng về nghệ thuật

–  Kết nối, trao đổi, mở đường cho ý tưởng và phong cách phát biểu hiện của nghệ thuật đương đại

–  Khai hoá không gian văn hoá ẩm thực xanh