Nếu bạn mong muốn được gia nhập vào “Dream Team” tại trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory, hãy liên lạc với chúng tôi nhé. Nếu vị trí bạn muốn nộp hồ sơ hiện không tuyển dụng, hay gửi CV về email coordinator@factoryartscentre.com vì có thể những vị trí tương tự đang cần đến tài năng của bạn.