GANG OF FIVE – MỞ CỬA VÀ BƯỚC TIẾP TRÊN SỐ ĐẦU TIÊN CỦA ARTREPUBLIK VIETNAM

Trích từ bài viết giám tuyển, nằm trong catalogue của triển lãm Gang of Five Lạc bước Tân kỳ. Viết bởi Giám tuyển Lê Thuận Uyên.

Giám tuyển của The Factory, Lê Thuận Uyên, vừa có một bài viết về triển lãm ‘Gang of Five Lạc bước Tân kỳ’ được xuất hiện trên số đầu tiên của ấn phẩm ArtRepublik Việt Nam. Triển lãm được giám tuyển bởi Lê Thuận Uyên, tổ chức bởi Art Vietnam Gallery và trưng bày tại The Factory năm 2018. Triển lãm là một dự án đang tiếp diễn khảo sát thực hành kéo dài hơn ba thập kỷ của năm hoạ sỹ gạo cội đến từ miền Bắc Việt Nam: Hồng Việt DũngHà Trí HiếuĐặng Xuân Hoà, Trần Lương và Phạm Quang Vinh, những người có những thực hành khám phá những ý tưởng trừu tượng tại thời điểm bối cảnh nghệ thuật đương đại Việt Nam mới được hình thành.

Đọc bài viết đầy đủ tại đây.