Loading Events

Đã diễn ra

Tìm Events

Event Views Navigation

Events List Navigation

12/19

40000₫ – 100000₫

‘CA TỤNG BÓNG TỐI’ – BUỔI TRÒ CHUYỆN CÙNG TIẾN SĨ TRẦN VĂN THÀNH

Diễn giả: TS. Trần Văn Thành
Ngày: 7 tháng Mười Hai 2019
Thời gian: 16g - 18g
Ngôn ngữ: Tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »
400000₫

‘TỪ TỐN VIẾT TAY’ – BRUSH LETTERING CÙNG BẠCH TÙNG

Người hướng dẫn: Bạch Tùng
Ngày: 14 tháng Mười Hai 2019
Thời gian: 14h00 - 17h00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »
40000₫ – 100000₫

CÁC DẠNG THỨC CỦA SỰ THUỘC VỀ – TRÒ CHUYỆN CÙNG TRÂM LƯƠNG

Diễn giả: Trâm Lương
Ngày: 18 tháng Mười Hai 2019
Thời gian: 18h30 - 20h30
Ngôn ngữ: tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »

01/20

40000₫ – 100000₫

KỈ VẬT – CHUYỂN DỊCH VÀ TÁI MƯỜNG TƯỢNG – TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẦN MINH ĐỨC

Diễn giả: Trần Minh Đức
Ngày: 04 tháng 01 năm 2020
Thời gian: 16h - 18h
Ngôn ngữ: tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »

02/20

NHẶT LÁ RỪNG XƯA

Nghệ sĩ: Võ Trân Châu
Giám tuyển: 
Lê Thuận Uyên, Vân Đỗ
Ngày triển lãm:
14 tháng Hai - 7 tháng 6 năm 2020 (Khai mạc vào thứ Sáu ngày 14 tháng Hai 2020 lúc 18g00)

Chi tiết »

GALERIA MÙA XUÂN 2020

Nghệ sĩ: Hà Ninh, Nghĩa Đặng, Ngọc Nâu, Oanh Phi Phi, Tammy Nguyễn, Thảo Nguyên PhanTrần Minh Đức
Ngày triển lãm: 14 tháng Hai - 07 tháng Sáu năm 2020

Chi tiết »
40000₫ – 100000₫

CÂU CHUYỆN HẠT MÀU – TRÒ CHUYỆN CÙNG VŨ ĐỖ

Diễn giả: Vũ Đỗ
Ngày: 19 tháng 02 năm 2020
Thời gian: 19h - 21h
Ngôn ngữ: tiếng Việt

Chi tiết »
40000₫ – 100000₫

ĐỐI THOẠI: VÕ TRÂN CHÂU CÙNG TRẦN QUANG ĐỨC

Diễn giả: Võ Trân Châu, Trần Quang Đức
Ngày: 22 tháng 02 năm 2020
Thời gian: 16h - 18h
Ngôn ngữ: tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »

06/20

40000₫ – 100000₫

TOUR NGHỆ THUẬT: ‘NHẶT LÁ RỪNG XƯA’

Diễn giả: Lê Thuận Uyên, Vân Đỗ
Ngày: 6 tháng Sáu năm 2020
Thời gian: 16:00 - 18:00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »

KHI NGHỆ SĨ TÒ MÒ VỀ ‘XÃ HỘI’

Diễn giả: Lêna Bùi, Trương Công Tùng, Tuấn Andrew Nguyễn
Điều phối: Zoe Butt
Ngày: 25 tháng Sáu năm 2020
Thời gian: 18:30 - 20:30
Ngôn ngữ: tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt
MIỄN PHÍ THAM DỰ

Chi tiết »
+ Export Events