Voyage de Rhodes No.82, 2016

Màu nước trên trang sách tìm thấy

32 x 24cm (đóng khung, kích cỡ đa dạng)

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Related Artwork

Tags:

Thảo Nguyên Phan

b.1987, Ho Chi Minh city Thảo Nguyên Phan has pushed the boundaries of contemporary art in Vietnam.Through literature, philosophy and daily life, she observes ambiguous issues in social convention, history and tradition. An honours graduate from Singapore’s Lasalle College of the Arts in 2009, four years later Thảo Nguyên Phan received an MFA in Painting and Drawing from the School of the Art Institute of Chicago (SAIC).